Henter indhold...
AlderBackUp

Røde Kors


BackUp er et landsdækkende tilbud til anbragte unge, der kan profitere af 
en voksen livline, som de kan tage med sig videre i livet, 
når de skal ud at bo for sig selv.


I BackUp matches unge som bor eller har boet i plejefamilie eller på 
børne/ungehjem med frivillige fra Røde Kors. Gennem relationsskabende aktiviteter hjælper Røde Kors den unge og den frivillige med at opbygge en relation, som kan følge med ind i 
voksenlivet. Røde Kors’ frivillige bidrager med at skabe kontinuitet, sociale relationer og sammenhæng i en periode med forandringer og vigtige beslutninger i de unges liv. Den unge og den frivillige vil også kunne deltage i netværksdage med sociale og praktiske temaer, som 
forbinder sig til det forestående voksenliv.

DE UNGE 
Vi støtter unge på 14-24 år (ved opstart), som bliver ramt af manglende netværk og svære familierelationer eller blot usikkerhed ved tanken om at skulle klare en hverdag selv, på den anden side af en anbringelse. De unge skal være motiveret for at give relationen og aktiviteterne en chance, må ikke have et aktivt misbrug og skal være i stand til at mødes med en frivillig uden professionel støtte. 

ET SKRÆDDERSYET MATCH
Den unge får mulighed for at påvirke matchprocessen, blandt andet gennem målrettet 
rekruttering af frivillige ud fra den unges ønsker og interesser. Indholdet i aktiviteten afstemmes mellem den unge og den frivillige, så vi får skabt de bedste betingelser for at udvikle relationen.

DE FRIVILLIGE 
Den frivilliges rolle kan sammenlignes med en stærk pårørendes. En ekstra voksen der bevidner og støtter den unge i livet i stort og småt, praktisk og følelsesmæssigt, menneske til menneske. Den frivillige bidrager til at udvide den unges horisont ved at tilbyde en social øvebane uden for anbringelsens rammer. Den frivillige vil også kunne fungere som døråbner til andre fællesskaber
og være et vigtigt livsvidne i en turbulent tid. 
De frivillige er over 25 år og matches med de unge ud fra geografisk placering, fælles interesser og kemi. De frivillige screenes både telefonisk og ved hjemmebesøg, inden de mødes med de unge. Vi ved, at de fleste unge har mange brudte relationer bag sig, og at det kan være forbundet med store bekymringer at indgå i nye. Det er derfor en del af screeningen at sikre, at de frivillige har 
indgående forståelse for netop dette.

UDDANNELSE OG STØTTE 
De frivillige deltager i uddannelse for at blive klædt på til opgaven som frivillig i Røde Kors og BackUp. Der er også mulighed for at deltage i supervision med frivillige professionelle supervisorer og få løbende faglig sparring og support via Røde Kors’ fagkonsulenter.

RØDE KORS – EN DEL AF FREMTIDENS EFTERVÆRN 
BackUp skal ses som en del af fremtidens efterværn hos unge, hvor netværk og ikke-professionelle relationer er en mangelvare. Røde Kors’ aktiviteter er ikke en erstatning for den fagprofessionelle støtte, som ydes på anbringelsesområdet, men et supplement. Det er derfor afgørende, at de frivillige aktiviteter koordineres i tæt samarbejde med kontaktpersoner og anden professionel støtte, og at rollefordelingen mellem fagprofessionelle og frivillige afstemmes og bakkes op af begge parter.

EN ØVELSE I LIVET 
Vi ved, at det kan være en energikrævende investering for anbragte unge at indgå i nye relationer. 
Vi ser samtidig en frivillig og ikke-betalt relation som en oplagt måde at øve sig på nogle af de situationer, som livet afkræver alle mennesker. Den frivillige kan, på en omsorgsfuld måde, hjælpe den unge med at forberede sig på et liv på egne ben. 


Tilbuddet er til dig, som...

  • Er 14-24 år og bor i plejefamilie, på børne- og ungehjem eller er på vej til at flytte for dig selv fra et af de nævnte steder.

Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Esbjerg Kommune administreres af Frivillighuset Vindrosen

Frivillighuset Vindrosen Esbjerg Kommune
Top