Henter indhold...
AlderMentornetværk i Esbjerg og Varde

Mentornetværk i Esbjerg/Varde


Mentornetværk tilbyder en frivillig mentorordning til alle internationale tilflyttere i Esbjerg og Varde kommuner over 16 år (immigranter, flygtninge, familiesammenførte, studerende). 

Man bliver matchet med en frivillig mentor, som enten er etnisk dansk eller har boet mange år i Danmark. Mentorparret mødes på tværs af kultur og nationalitet for at lære af hinanden. Samarbejdet giver viden, netværk og inspiration til aktiv samfundsdeltagelse. 

Mentornetværk støtter med vejledning til begge parter, kurser efter behov, og løbende evaluering.

Vores mentorer er voksne i alle aldersgrupper, og som udgangspunkt er de inddelt i seks typer mentorer. Den samme mentor kan byde ind til flere typer ad gangen:

- Sprogmentor (samtaler, forstå breve fra det offentlige, lektiehjælp, …)
- Socialmentor (hyggeligt samvær, sociale aktiviteter, …)
- Erhvervsmentor (sparring om karriereafklaring, arbejdskultur og jobsøgning, …)
- Uddannelsesmentor (sparring om uddannelsessystemet i Danmark, …)
- Sprogbyttementor (som regel lærer mentor dansk fra sig og lærer/forbedrer et andet sprog)

Andre tilbud i Mentornetværk

- Mentornetværks Sprogcafé er et gratis supplerende dansktilbud til internationale tilflyttere. Ingen tilmelding. Bare mød op lørdage kl. 10-12 i Frivillighuset Vindrosen

- Events, kurser, workshop, osv. afholdes løbende i årets løb. Se mere på vores hjemmeside eller følg os på vores Facebook-side


Tilbuddet er til dig, som...

- Ønsker at styrke din aktive deltagelse i demokratiske processer 
- Ønsker at skabe nye fællesskaber på tværs af sprog og kulturer
- Ønsker samvær og sociale aktiviteter
- Ønsker at tale bedre dansk og forstå den danske kultur bedre
- Ønsker lektiehjælp
- Ønsker karriereafklaring
- Ønsker hjælp til jobsøgning 
- Ønsker sparring omkring det danske uddannelsessystem 


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Esbjerg Kommune administreres af Frivillighuset Vindrosen

Frivillighuset Vindrosen Esbjerg Kommune
Top