Henter indhold...
AlderSiammatoq - et uddannelsesforløb for grønlandske unge

Foreningen Grønlandske Børn


De fleste grønlandske unge i Danmark klarer sig godt. Men der er stadig alt for mange, som ikke trives.
Det er unge, som har oplevet svigt hjemmefra, har dårlige erfaringer med at gå i skole og har svært ved at slå til og at passe ind. De mangler troen på at kunne lykkes med noget.

Siammartoq er et uddannelsesforløb for disse unge, hvor de i et trygt fællesskab får blik for deres egne ressourcer og får mulighed for at indgå som frivillig ude i projekter i teams med andre frivillige og medarbejdere. De unge får samtidig færdigheder og viden undervejs, som de også kan bruge i deres personlige udvikling.

Uddannelsen består af otte weekender med undervisning og aktiviteter i naturen, hvor de udvikler deres evner til at indgå i forpligtende, meningsfulde fællesskaber og bliver bevidste om deres eget værd og betydning for andre mennesker. Uddannelsen byder desuden på praktikforløb i frivillige indsatser, herunder Grønlandske Børns egne. Det giver de unge konkret erfaring og er med til at bygge bro mellem de unge og foreningslivet.


Tilbuddet er til dig, som...

  • Gerne vil udvikle dig i et trygt fællesskab sammen med andre unge grønlændere.

Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Esbjerg Kommune administreres af Frivillighuset Vindrosen

Frivillighuset Vindrosen Esbjerg Kommune
Top