Henter indhold...
AlderVågetjeneste

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde


Formålet er at ingen skal dø alene. Vi tilbyder at være til stede og give nærvær og ro til døende i de sidste døgn.

Vågetjenesten kan dække hele døgnet, men der aftales i hver enkel kontakt, hvad der er behov for. Alle med relation til en døende borger er velkommen til at kontakte os.

Frivillige sidder som regel 3-4 timer ad gangen i en vågetjenesten. De frivilliges opgave er at skabe nærvær og ro ved at være til stede, vise omsorg, holde i hånd eller samtale med pårørende.

Tilbuddet dækker plejecentre, sygehus, hospice og private hjem og tilbuddet er gratis. 

Vi våger ikke ved døende, hvor det vurderes, at det skal varetages af det faglige personale.
 


Tilbuddet er til dig, som...

  • ikke har pårørende, eller hvor pårørende har brug for aflastning
  • er urolig, hvis du er alene og ikke har andre omkring dig til stede
  • ikke ønsker at være alene og har behov for, at der er en hos dig
  • i perioder af døgnet er alene, fordi pårørende eller personale ikke kan være til stede

Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Esbjerg Kommune administreres af Frivillighuset Vindrosen

Frivillighuset Vindrosen Esbjerg Kommune
Top